2013. november 22., péntek

Kötelékek - Veszélyes játék (tizenkilencedik rész - második fejezet) 18+


Ezt a részt már nem ítéltem annyira "durvának" ezért "csak" egy egyszerű 18+-os jelzést kap. Úgy gondolom, hogy pontosan tudjátok, hogy mikre számíthattok a mostani 18+-os fejezetekben, ezért nem jelzem külön azt, hogy némelyik még mindig felkavaró lehet. Remélem, hogy még nem unjátok.:) Hamarosan ezek is véget érnek majd. :) Pontosabban jövő héten. :)
Morwen
*********************Ahogy lassan teltek a napok, Damon egyre fáradtabb volt. Kathlena még kívánósabb volt, mint Alyssa születése előtt, így még több befektetett energiát igényelt ez Damontól és Elijah-tól. Damon amikor nem a lánnyal volt, igyekezett minden idejét Alyssa-val tölteni. Már rendszeressé vált, hogy miután ő maga is elaludt, Elisabeth vette ki a kezei közül az alvó Alyssa-t. Csak mosolyogva nézte az alvó férfit, majd betette Alyssa-t az ágyába. Szinte soha nem hagyták egyedül Damont a babaszobában, mert mind tartottak attól, hogy a feltüzelt Kathlena egy percre se kímélné Damont, és a babára se lenne tekintettel, vagy ami rosszabb, rátámadna, ha nem kapja meg, amit akar. Így jóformán csak akkor volt egyedül Damon Alyssa-val, amikor épp Elijah szolgálatait vette igénybe a lány.
- Teljesen ki vagy merülve – mondta halkan Elisabeth, amikor egyik este Damon arra riadt fel, hogy Elisabeth kivette a kezei közül Alyssa-t.
- Tudom, de hamarosan vége és minden jobb lesz – mondta ásítva Damon, majd felállt, hogy kinyújtóztassa a tagjait.
- Még egy hét Damon, de te nem fogod addig bírni – mondta aggódva Elisabeth. – Ha nem Kathlena-val vagy, akkor sem alszol, hanem itt vagy Alyssa mellett.
- Ez természetes, nem? – kérdezte csípősen Damon.
- Igen, de ha idő előtt teljesen kiütöd magad, azzal nem segítesz nekünk – mondta Elisabeth határozottan. – Kérlek, pihenj most le egy kicsit, aludj egyet, és szólok Elijah-nak, hogy valahogy érje el, hogy Kathlena pár órára békén hagyjon téged.
- Sok sikert hozzá – mondta reménytelenül Damon. – De igazad van, amíg megtehetem, alszok most egy kicsit. Csak tudod olyan nehéz itthagyni a lányom – tette hozzá szomorúan.
- Tudom, de jó kezekben lesz, ne aggódj – mondta kedvesen Elisabeth.
- Ezzel tisztában vagyok, nem is emiatt mondtam – felelte nagyot sóhajtva Damon.
- Tudom, tudom, de ne aggódj, hosszú az élet és nem fogsz semmiről sem lemaradni. Most viszont menj és aludj – tette hozzá mosolyogva, de ellentmondást nem tűrően Elisabeth.
- Oké, oké, vettem a parancsot – felelte ásítva és megadóan Damon, majd nagy levegőt vett és magára hagyta Elisabeth-et a lányával.
Arra sem emlékezett, hogy miként baktatott végig a folyosón, mert amint beért a szobájába, holtfáradtan az ágyra dőlt és azonnal el is aludt.
*
- Damon, ébredj kérlek – szólongatta Elisabeth halkan Damont. A férfi szinte azonnal kinyitotta a szemeit és ijedten ült fel az ágyán.
- Mi történt? – kérdezte türelmetlenül Elisabeth-et és úgy tűnt, hogy az álom is azonnal kiszállt a szemeiből.
- Semmi baj, csak szükségem lenne a véredre, mert elfogyott.
- Elfogyott? – kérdezte döbbenten Damon. – De hát mielőtt elaludtam, egy csomót vettél tőlem.
- Igen, de majdnem 10 órát aludtál, és… - kezdte Elisabeth, de Damon félbeszakította.
- Micsoda? Az meg hogy lehet? – kérdezte dühösen Damon.
- Hullafáradt voltál, és muszáj volt aludnod, hogy kibírd még ezt a pár napot – mondta halkan Elisabeth.
- Kibírtam volna Elisabeth, nem kell anyáskodnod felettem – vágta hozzá dühösen Damon, majd felpattant az ágyból és egy másodperc múlva már Alyssa szobájában volt. Elijah a karjaiban fogta a kislányt és azonnal átadta Damonnak, amint a férfi a kezét nyújtotta érte.
- Éhes – mondta röviden Elijah, majd átadta Damonnak Alyssa-t.
- Nem kell kímélnetek engem, bírom a strapát – mondta még mindig dühösen Damon, és közben megharapta a csuklóját, leült a fotelba és elkezdte etetni Alyssa-t.
- Elisabeth ragaszkodott hozzá, én meg úgy voltam vele, hogy amíg bírom egyedül, nyugodtan alhatsz – felelte Elijah fáradtan, mire Damon szikrázó szemekkel nézett fel rá.
- Ne akard kisajátítatni Kathlena-t – mondta dühösen és közben felállt a fotelból és szorosan Elijah elé lépett.
- Fiúk, ne! – szólalt meg mögöttük halkan Elisabeth, aki szintén már a szobában volt. – Ne most kezdjetek el féltékenykedni. Bírjátok ki még ezt az egy hetet.
- Én bírnám is, ha nem kezelnétek úgy, mint egy impotens gyereket! – mondta mérgesen Damon és szikrázó szemekkel nézett Elisabeth-re.
- Damon, egyáltalán nem erről van szó – szólt közbe halkan Elisabeth.
- De igen Elisabeth, erről van szó – csattant fel mérgesen Damon, de mielőtt folytathatta volna, Elijah közbeszólt.
- Csak szerette volna Elisabeth, ha pihensz kicsit, mert napok óta nem aludtál szinte semmit. De nincs ezzel baj Damon, mert tudom, hogy milyen nehéz egy kicsit is magára hagyni a lányod. Csak jót akartunk neked – tette hozzá fáradtan Elijah. – Eszem ágában sincs kisajátítani Kathlena-t. Megegyeztünk, hogy nem féltékenykedünk, és kibírjuk valahogy ezt a néhány hetet.
- Nekem nem kell a szánalmatok! Tökéletesen tudom kezelni a helyzetet és semmi bajom! – szűrte a fogai közt Damon. – Meg tudom állni a helyem, úgy mint te.
- Ezt senki nem vonja kétségbe Damon – szólt közbe békítően Elisabeth. – Kérlek nyugodj meg, és ne haragudj rám, csak segíteni akartam.
- Nem kértem a segítséged! – felelte dühösen Damon. – Ilyen segítséget legalábbis nem.
- Sajnálom. Nem akartam kétségbe vonni a teherbírásod, vagy az állóképességed – tette hozzá halkan Elisabeth.
- Pedig pontosan ezt tetted! – nézett rá szikrázó szemekkel Damon. – Ne kelljen bebizonyítanom neked, hogy megállom a helyem és Kathlena-val is elbírok!
- Jól van Damon, most állítsd le magad! – szólt közben dühösen Elijah. – Elisabeth jót akart neked.
- De ezzel nem tett jót! – vágott közbe dühösen Damon.
- Fejezzük ezt be, mert még vért kell tőled vennem – szólt közbe határozottan Elisabeth, mert most már ő is megelégelte Damon kirohanását. – Észre se vetted, hogy Alyssa már jól lakott a kezeidben és a sebed is begyógyult. Nyugodj meg kérlek Damon és igyekezzünk, mert Kathlena bármikor felébredhet.
Damon csak feszülten bólintott, majd végül átadta Elijah-nak Alyssa-t, ő pedig visszaült a fotelbe, hogy Elisabeth újra lecsapolhassa a vérét. Egyikük sem szólt többet a másikhoz, csak némán tette mindenki a dolgát: Elisabeth a vértasakokkal ügyködött, Elijah Alyssa-t ringatta, Damon pedig csak tűrte az újabb vérvételt. Miután Kathlena benyitott a szobába, felcsillantak a szemei, amikor meglátta Damont. Damon csak egy pillantást vetett a teli vértasakokra, és úgy látta, hogy egy darabig elég lesz majd Alyssa-nak. Kitépte a karjából a tűt, majd mielőtt tovatűnt volna Kathlena-val, kimérten Elijah-ra nézett.
- Ideje, hogy te is kialudd magad, mert szörnyen festesz – mondta feszülten a férfinak. – 10 óra, mint amennyi nekem is járt.
Elijah visszafogottan bólintott, mire Damon hátat fordított neki és eltűnt Kathlena-val.
Elisabeth betette a hűtőbe a vértasakokat, majd nagyot sóhajtva Elijah-ra nézett.
- Legalább te is kialszod magad és az ő egója is helyrekerül majd– mondta fejcsóválva Elisabeth.
- Hallottam ám! – hallatszott Damon dühös szava a folyosóról, mire Elijah csak hitetlenül megrázta a fejét.
- Te csak menj és tedd a dolgod, ha már ennyire bizonyítani akarsz – mondta emeltebb hangerővel Elisabeth, hogy Damon biztosan meghallja a szavait. – Mellesleg vonuljatok szobára, azért vannak!
- Én vonulnék, ha sikerülne odáig eljutnom Kathlena-val – felelte Damon dühösen a folyosóról.
- Az állóképességeddel állítólag semmi baj, úgyhogy oldd meg ezt is– válaszolta mérgesen Elisabeth.
- Még egy ilyen megjegyzés, és esküszöm megbánod Elisabeth – felelte dühösen Damon, de a hangja egyre messzebbről hallatszott, amiből Elijah és Elisabeth sejtették, hogy már messzebb jutott Damon Kathlena-val.
- Erősebb vagyok nálad, úgyhogy kétlem Damon! – válaszolta egyre mérgesebben Elisabeth.
- De nőből vagy! – felelte dühösen és szaggatott hangon Damon.
- Állítsd le magad Damon, és Kathlena-n bizonyítsd a férfiasságod, ne engem győzködj! – felelte egyre ingerültebben Elisabeth és közben elindult az ajtó felé, hogy kimenjen Damonékhoz a folyosóra. Már alig bírta türtőztetni magát, annyira dühös volt. De Elijah elkapta a karját és figyelmeztetően ránézett a húgára.
- Én megtenném, ha nem folyton magad akarnád tesztelni ezt – hallatszott távolabbról Damon hangja, ami már inkább volt kéjes és visszafogott, mint dühös. Ebből mindkét Első tudta, hogy Damonnak nem volt annyi ideje, hogy eljusson a szobájába Kathlena-val, még a folyosón egymásnak estek.
Elisabeth még dühösebb lett és Elijah-nak már tiszta erőből kellett visszatartani a húgát, hogy az meggondolatlanul ne rontson a folyosón Kathlena-val szeretkező Damon-nak.
- Mint halljátok, túlságosan kiéhezett Kathlena és a szobát nem értük el – mondta Damon halkabban és közben egyre tisztábban hallották a folyosóról beszűrődő kéjes sóhajokat. – Ha ki nem is próbálod, de legalább hallhatod, hogy mi a véleménye Kathlena-nak a teljesítményemről, amit te megkérdőjeleztél – tette hozzá dühösen, mire mindketten tökéletesen hallották Kathlena egyre mélyebb sóhajait, és a kielégült nyögéseit.
- Egy megvolt, szerencsétekre a többit már nem kell hallanotok – szólalt meg ismét Damon, majd pár pillanat múlva már semmit sem hallottak a folyosóról Elijah-ék, mert Damon bement Kathlena-val a hangszigetelt szobájába.
Elisabeth dühösen kirántotta a kezét Elijah szorításából, majd mérgesen a bátyjára nézett, amiért az visszatartotta őt.
- Kellett ez? – kérdezte dühösen és fájdalommal a szemében Elijah.
- Ne haragudj, én… - kezdte Elisabeth halkan, de Elijah dühösen hátat fordított neki, majd odasétált a kiságyhoz és bele tette Alyssa-t, aki mindvégig a másik karjában pihent.
- Pontosan tudod te is, hogy azért nem értek el a szobájába, mert nem hagytad annyiban a dolgot és Damonnak így kellet rendbe raknia az önbecsülését. Ezért most végig kellett hallgatnunk, ahogy kielégíti Elena-t és Katerina-t!
- Ne haragudj, nem gondolkoztam – felelte bocsánatkérően Elisabeth. – Eszembe se jutott, hogy ez neked… - tette hozzá halkan Elisabeth, de Elijah félbeszakította.
- Remélem nem estél bele Damon-ba, mert annak súlyos következményei lesznek! Ő Elená-hoz tartozik.
- Dehogy Elijah, miket beszélsz? – csattant fel mérgesen Elisabeth. – Csak dühített, hogy ennyire magára vette, hogy segíteni akartam neki.
- Hát máskor ne tedd, mert Damon ilyen! Nem veszi jó néven az ilyen segítséget – szűrte a fogain keresztül dühösen Elijah. – Örülj neki, hogy nem az ágyában, és neked személyesen mutatja meg, hogy minden tekintetben megállja a helyét!
- Úgyse lenne rá képes – felelte mérgesen Elisabeth. – Ő Elenát szereti.
- Az utóbbi pár hét alaposan megedzett és talán meg is változtatott minket egy kicsit, szóval ne legyél ebben annyira biztos! – felelte Elijah feszülten. – Most pedig, elmegyek és alszok 10 órát, ahogy kell – tette hozzá kimérten, majd elindult ki a szobából. Még az ajtóból visszafordult és rezzenéstelen arccal Elisabeth-re nézett. – Addig is próbálj meg viselkedni és nem kétségbe vonni a férfiasságát – tette hozzá halkan és magára hagyta a döbbent húgát.
- Te még őt véded? – kérdezte dühösen Elisabeth Elijah után, aki már a folyosón volt.
- Nem húgom, csupán férfiból vagyok és megértem az álláspontját – válaszolt vissza neki Elijah, majd Elisabeth hallotta, hogy becsukódik a fivére szobájának az ajtaja, így nem szólt többet Elijah után.
*
Damonban alig tudatosult, hogy mennyire dühösen és vadul öleli most Kathlena-t. Nagyon felidegesítette Elisabeth és ijedten vette észre, hogy most legszívesebben Elisabeth felett lenne és neki bizonyítaná azt be, hogy igenis tökéletes szerető és megállja a helyét az utolsó percig ebben a helyzetben, amiben most Elijah-val vannak. Minden dühét igyekezett a szenvedélybe átvinni és Kathlena-t maradéktalanul kielégíteni vele. Már inkább magára volt dühös, amiért hiába teljes szívéből szerette Elenát, az elmúlt pár hét annyira megedzette őt és lelkileg igénybe vette, hogy Elisabeth szavai miatt, úgy érezte, hogy képes lenne lefeküdni vele, csak hogy bebizonyítsa az igazát. A legrosszabb az volt, hogy tudta, hogy jelenleg egy cseppet sem érezne emiatt bűntudatot, hisz ha szigorúan nézte a mostani helyzetet, Elena is nap, mint nap megcsalta őt Elijah-val, még ha nem is tehetett róla. Egyszerűen már nem tudta, hogy mi jó és mi nem, hol kezdődik a hűség és meddig tart.
Damon most is alig fogta fel, hogy mit csinál, csak akkor tért magához, amikor Kathlena az ég tudja hányadik orgazmusa után elaludt a karjaiban. Nem is érdekelte, hogy ő egyszer sem élte át a lánnyal a kéjt. Dühösen leszállt róla, majd felöltözött és kiviharzott a szobából, egyenesen a babaszobába, ahol Elisabeth még mindig Alyssa-val volt.

8 megjegyzés:

 1. szia
  Nem is tudom hol kezdjem.Unni?Ugyan már!Imádtam és õszintén Elenát nagyon kezdem nem bírni sehol.Nem bánám, ha lenne valami Elisabeth és Damon között,mert Damon megérdemli. Tudom mennyire tud fájni a hûtlenség.Nekem aranyos az csak, hogy Damon eteti Alyssat ??A lényeg az,hogy megse forduljon a fejedben,hogy unalmas! Magamat ismételve mindig van valami új és izgalmas minden részben, amit írsz.xx

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szia Minnie!
   Húh, hát arra nem is gondoltam, hogy Elena (és Kath) emiatt unszimpatikusak lehetnek majd. Remélem, hogy a végén megbocsátasz majd nekik, mert nem ők tehetnek arról, ami velük történik.:)
   Alyssa és Damon?:) Mindig imádtam róluk írni és ez a későbbiekben is így lesz.:) Igazi apa-lánya páros.:)
   Damon és Elisabeth... Nos a jövő heti rész érdekes lesz, az biztos.:p

   Törlés
 2. bocsi azt akartam írni uncsi nem unni

  VálaszTörlés
 3. Ez vicc ugye? "Remélem nem estél bele Damon-ba, mert annak súlyos következményei lesznek! Ő Elená-hoz tartozik. - Úgyse lenne rá képes – felelte mérgesen Elisabeth. – Ő Elenát szereti." Nem hiszem el!!!!!!! Nem tudom elhinni, te tényleg azt akarod, hogy sziv stopot kapjak olvasás közbe? Ez nem fair!!!!!!!!!!! Légyszi, vigysztalj meg, mond azt, hogy ez csak egy halva született ötlet volt, ami ahogy megszületet már meg is halt. Pleeeeaaaaaaseeee !!!!!!!!!!! Ez persze nem jelenti azt, hogy nem imádtam minden betüt. Türelmetlenöl várom a kövi részt, no meg a keddet!!!!!!!!!! Gratulálok, szuper irótól, szuper fejezet. :):):) Igy dukál.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jaj szegénykém...:( Akkor azt hiszem, hogy jobb ha elárulok valamit. A kövi rész előtt vegyél be egy nyugtatót.:) Csak vicceltem. :D Vagy nem? :p Az utolsó 18+-os fejezet érkezik a jövő héten, és elég emlékezetes lesz szerintem. De hogy miért... Ezt nem árulhatom el most.:) Vasárnap az előzetesből egy picit többet megtudhattok majd.:)
   Mindenesetre a következő fejezet igencsak felborzolja a kedélyeket és nem véletlenül Veszélyes játék a rész címe.:)

   Törlés
 4. Jézus!Ne mondj ilyeneket! Hogy bírjam ki??:'( Elena nem itt kezdett nekem unszimpatikusá válni.Ne vedd magadra.Ez kész kínzás lesz ezzel az utalgatással!!Úgy nézz ki csak nekem tetszett ez az Elisabeth-Damon dolog.Korábban is tervezted,hogy raksz be valami ilyesmit?De attól még mindig Delenás vagyok ne tévesszen meg.Csak tetszik az ötlet.;)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem feltétlen terveztem, de amikor belevágtam, akkor egész jó ötletnek tűnt. Mármint gondoltam, hogy egy kicsit felborzolom vele a kedélyeket. Azt hiszem, hogy ez sikerült is.:)
   Hát, lehet hogy nem figyeltem oda eléggé Elena-ra, de majd a továbbiaknak igyekszek erre jobban koncentrálni.:)
   Ne félj, tudhatnád, hogy a vége mindig jó nálam.:) Csak kell néha valami, amin izgulhatunk:D
   Damon-Elisabeth kapcsán amúgy a jövő heti részben kicsit többet megtudhattok majd erről a vonulatról, mármint a keletkezéséről és a folytatásról is.:)

   Törlés