2011. július 30., szombat

Kötelékek - Sötét napok (hetedik rész - első fejezet)

Ne haragudjatok, hogy csak most került fel a fejezet. Történt egy kis probléma a közzététel során.Elena, Damon és Bonnie hazamentek együtt a Salvatore házba. Elena bevitte a hallba az erőtlen Jeremyt, és lefektette a kanapéra.
- Köszönöm Elena.
Jeremy sebei lassan begyógyultak, de a fájdalmai nem szűntek meg. Önkéntelenül összerezzent minden neszre és hangra.
- Apa! Anya!
- Tessék Jeremy? - Elena ijedten térdelt az öccse mellé és megsimogatta a homlokát.
- Miért hagytál itt apa? - suttogta Jeremy ködös arccal és közben egy könnycsepp gördült le az arcán.
- Apa nincs itt Jeremy... - mondta sírva Elena.
Jeremy értetlenül nézett Elenára. - De hiszen ott áll mögötted Elena.
Elena ijedten maga mögé nézett, de nem volt ott senki. Damon és Bonnie Jeremy másik oldalán álltak, tőle távolabb és értetlenül néztek a fiúra.
- Nem Jeremy, nincsenek itt.
- Hazudsz! - mondta mérgesen Jeremy, majd hirtelen elkezdett köhögni és újra vért hányt. A szemei hirtelen kitisztultak és újra megszólalt. - Mi történt Elena?
- Mire emlékszel? - kérdezte sírva Elena.
- A partyn voltam. Elvittem az erdőbe azt a lányt, amikor valami nekünk támadt. Próbáltam megölni, de... Nem ment. - mondta csodálkozva. - Nem voltam elég erős. Őt azonnal megölte amikor nekünk támadt, aztán nekem esett. Nagyon fáj. - eltorzult az arca a fájdalomtól és nem folytatta tovább.
A sebei újra vérezni kezdtek, mintha most kapta volna őket. Erőtlenül feküdt a kanapén és rázkódott a fájdalomtól. A szemeit lehunyta és összeszorította az állkapcsát, hogy ne jöjjön ki hang a torkán.
- Minden rendben lesz, Bonnie segít. - suttogta Elena, majd Bonnie-ra nézett, aki még mindig mozdulatlanul állt mellett. - Bonnie! - kiáltott rá hisztérikusan.
- Elena én... Nem tudok segíteni. Ő vámpír és...
- Én is az vagyok, mégis segítettél! - üvöltötte eszét vesztve Elena és Bonnie felé lépett. Damon kettejük közé állt és Elena elé emelte a kezét.
- Elena állj le! Nem tud segíteni, ő egy boszorkány! Természeténél fogva a vámpír az ellensége.
- Tegyen kivételt! - mondta Elena Damonon keresztül Bonnie szemébe.
- Nincs rá ilyen varázs Elena...
Elena könnyei záporoztak és végül visszatérdelt Jeremy mellé és megfogta a kezét.
Végül felemelte őt a kanapéról, bevitte az egyik szobába és lefektette az ágyra.
*
- Teljesen elment az eszed? Minek hoztuk magunkkal Katerinát? - kérdezte Elijah dühösen Meredith-et.
- Fogd be a szád Elijah! Te csak ne kérj rajtam számon semmit!
- Mi értelme volt ennek? Az újabb hasonmás vámpír, Klaus halott. Elveszett minden!
- Nem! - üvöltötte hisztérikusan Meredith. - Be fogjuk végezni Klaus tervét! A vámpírok újra erejük teljében lesznek. Katerina pedig nagyon meg fogja bánni, hogy ellenszegült! - sziszegte közel hajolva Katherine-hez. - Fogalmad sincs mi vár majd rád ezután. Meg fogod bánni, hogy ezt tetted!
- Újabb 500 évet várnunk kell még Mer... - mondta halkan Elijah.
- 500 év, igen, de ez az 500 év Katerinának maga lesz a pokol - mondta dühtől izzó szemmel Elijahnak.
Odasétált az egyik polchoz és kivett egy nagy üveget és egy fecskendőt belőle. A fecskendőt megtöltötte, majd a lekötözött Katherine-hez sétált.
- Túl rég kaptad meg az utolsó adag vasfüvet - mondta mosolyogva és beledöfte a fecskendőt Katherine lábába.
Katherine fájdalmasan felordított, de nem szólt semmit. Meredith újra megtöltötte a fecskendőt, és most Katherine másik lábába döfte bele.
- Helyes, így már mindjárt jobb - suttogta elégedetten, majd Elijah felé fordult. - Most menj, és hívd ide a boszorkányt. Elegem van már ebből a szőke hajból. Újra a saját testemben akarok lenni.
- És utána? Mi lesz a lánnyal?
- Caroline Elena kis barátnője, ezért terveim vannak vele - mondta és közben a tükör elé sétált és megsimogatta az arcát. - Elenának is fizetnie kell. Nagyon drágán fizetnie kell.
*
- Elena...
- Igen Jeremy, itt vagyok. - mondta Elena és megsimogatta Jeremy homlokát.
- Kérlek kérj bocsánatot a nevemben Jennától.
- Nem lesz miért - szipogta Elena. - Minden rendben lesz Jeremy, kitalálunk valamit. Mindjárt jövök, csak beszélek Bonnie-val, hátha talált valamit.
Elena lassan kisétált a szobából és lement a könyvtárba.
- Bonnie?
- Itt vagyok Elena - szólalt meg Bonnie az egyik polc mögül.
- Találtál valamit?
- Csak egy igét, ami lassítja a méreg terjedését és hatását. De tekintve, hogy milyen sok harapást kapott Jeremy... Nem tudom, hogy segít-e rajta.
- Csináld!
Bonnie bólintott, majd elindult fel a szobába, ahol Jeremy feküdt. Elena nem követte, hanem a kanapén olvasó Damonhoz lépett.
- Beszélnünk kell.
Damon kelletlenül felnézett Elenára, de nem felelt neki.
- Meredith után akarok menni.
- Micsoda? - pattant fel Damon a kanapéról. - Észnél vagy Elena? Jó, hogy megszabadultunk Klaus-tól, most meg utánuk akarsz menni?
- Elég régóta vannak már a világon, talán ők tudnak segíteni Jeremyn.
- Megöltük Klaust, kétlem, hogy segítős kedvükben fogadnának téged - sziszegte dühösen a fogai közt Damon.
- Majd üzletet kötök velük.
- Üzletet? Elena, hallod te magadat?! Nincs semmid, amit adhatnál nekik. Az egyetlen dolog, ami érdekelte volna őket, azt nem kaphatják meg. Már vámpír vagy, Katherine-nek köszönhetően.
Elena megadóan bólintott, és átölelte Damont.
- Igazad van - suttogta a fülébe. - De Jeremy... Nem akarom őt is elveszíteni... - szipogta a könnyei közt.
- Megteszünk mindent, amit lehet.
- Köszönöm.
Hirtelen az ajtó felé pillantottak, mert Bonnie lépett be rajta.
- Sikerült? - kérdezte türelmetlenül Elena.
- Igen. Valamennyi időt nyertünk, de nem tudom mennyit. Körülbelül három nap, amíg megöl a vérfarkas méreg egy vámpírt. A dózist tekintve Jeremynél csoda lett volna ha még két napot kibír... De így most talán egy kicsivel több is lesz, mint három nap... De Elena... Nagyon szenvedni fog... Már most egyre jobban szenved.
- Felmegyek hozzá... Ti kutassatok tovább. Meg kell őt mentenünk! - mondta könnyes szemmel, majd magára hagyta Bonnie-t és Damont.
*
- Jules! Merre vagy? - rontott be Mason az egyik elhagyott házba, nem messze a Lockwood birtoktól.
- Itt vagyok Mason - lépett be Jules a romos hallba.
Mason azonnal nekirontott és a nyakánál fogva a falnak nyomta.
- Én nem tudtam Mason. Nem így volt tervezve - préselte ki nehezen a szavakat Jules. Alig kapott levegőt és félelemmel vegyes idegességgel nézett Masonre.
- Lehetett volna több eszed is! Ne szövetkezz boszorkányokkal te ostoba! Az egész az ő ötlete volt, nem érdekelte őt a többi ember. Miattad megöltem a saját bátyám!
- Mason én... Sajnálom, nem tudtam, hogy ez lesz... Kérlek, engedj el.
Mason szikrázó szemekkel meredt Jules-ra, majd elengedte őt és az ajtóhoz lépett.
- Azonnal tűnjetek el innen! Ha még egyszer a város közelébe jöttök, magam végzek mindannyiótokkal!
Azzal becsapta az ajtót és dühöngve visszaindult a Lockwood villába.
*
- Hát te hová mész Damon? - fordult Bonnie pár óra múlva Damon felé, aki felállt a könyvek mellől és elindult ki a könyvtárból.
- Megyek és kiengedem Stefant. Klaus halott, szóval akár a segítségünkre is lehet.
- Jó ötlet ez?
- Ha nem viselkedik, akkor nem engedem ki - mondta szigorúan, majd a pince felé vette az irányt.
Elsétált az ajtó elé, és csendben bámulta az ágyon fekvő öccsét.
- Mit akarsz Damon?
- Önmagad vagy már?
- Mondd meg te.
- Klaus meghalt - mondta röviden Damon.
Stefan azonnal felpattant az ágyról és az ajtóhoz rohant.
- Akkor engedj ki.
- Megteszem, de csak egy feltétellel.
- Miből gondolod, hogy bármiben is hallgatok rád?
- Mert szabad akarsz lenni - mondta dühös arccal Damon. - Meg talán hiányzik a kis kedvesed.
- Hol van Katherine? - sziszegte a fogai közt Stefan. - Mit tettél vele?
- Elijah-ék elvitték.
Stefan arca elfeketedett a dühtől és erősebben markolta a rácsot.
- Azonnal eressz ki!
- Nem drága öcsikém, előbb iszol szépen egyet - mondta Damon nyugalommal teli hangon, és benyújtotta a kezét a rácson.
- Felejtsd el!
- Vagy iszol és engeded, hogy féken tartsalak... Nem hiányzik, hogy valami ostobaságot kövess el. Ha nem teszed, akkor itt maradsz bent még jó sokáig.
- Nem bízok benned!
- Valóban? - Damon arca megfeszült, és a szemei szikrákat szórtak. - Te voltál aki lépten nyomon mindent elpusztított amerre járt, Mystic Falls-t is te forgattad fel. Katherine meg azért van most Meredith karmai közt, mert te ostoba voltál és engedted, hogy Klaus elkapjon. és jelentettél neki. Ha valaki hibás azért, mert itt tartunk, akkor az te vagy!
Hirtelen Elena velőtrázó ordítása töltötte meg az egész házat. Damon nem folytatta tovább, egy másodperc múlva már Jeremy szobájában állt Elena mögött. Elena keservesen rázkódott a sírástól és szorosan ölelte magához Jeremyt. Újra felordított és a fejét Jeremyére hajtotta.
Bonnie felért a szobába és szólni sem tudott a látványtól, ami fogadta. Elena görcsösen szorongatta Jeremy testét, és közben üvöltött a kíntól. Damon odalépett hozzá és átkarolta a Jeremy testét szorongató Elenát.
- Engedd el Elena... Gyere kérlek...
- Neeem! Jeremy... - az arca elváltozott a dühtől és Bonnie-ra nézett. - Mit műveltél vele?! Megölted! - üvöltötte eltorzul arccal.
- Nem, Elena, én nem... Túl sok mérget kapott... Ha nem teszem meg... Akkor már órákkal ezelőtt meghalt volna.
- Hazudsz! - sziszegte Elena, majd elengedte Jeremyt és Bonnie-nak ugrott.
Damon azonnal közéjük vetette magát, de csak annyit ért el, hogy Elena eltörte a karját, és fájdalmasan a földre rogyott. Elena azonnal leállt és Damon-hoz rohant.
- Állj le Elena... - sziszegte összeszorított fogakkal Damon, és közben rendbe tette a karját. - Bonnie a barátod, nem ő tehet róla!
Elena könnyes szemmel bólintott, majd lerogyott a földre és újra elkezdett rázkódni a sírástól.
Damon a fejével intett Bonnie-nak, hogy hagyja őket magukra. Bonnie nem habozott, azonnal sarkon fordult és kirohant a szobából.
Damon felkelt a földről és Jeremyhez lépett. Égő szemmel nézte a fiút, és eszébe jutott, amikor majdnem elkapta őt... Ha akkor ügyesebb... Akkor talán még most is élne. Óvatosan lehajolt hozzá és felkarolta őt.
- Mi művelsz?! - kapta fel a fejét Elena és a következő pillanatban már Damon előtt állt, aki a karjában fogta Jeremyt.
- El kell vinnem a testét, ha el akarod őt tisztességgel temetni... Majd az erdőben megtalálják, mint még egy áldozatot, akit a farkasok öltek meg. Majd azt fogják mondani, hogy elhurcolták őt, távol a villától.
Elena némán bólintott, majd lerogyott az ágyra és tovább zokogott.
Damon betette a kocsiba Jeremyt és elhajtott. Pár mérföldre a Lockwood villa melletti erdő szélén megállt és bevitte Jeremyt a fák közé. Óvatosan lefektette, majd távolabb lépett tőle.
- Ég veled Jeremy... Sajnálom.
Azzal hátat fordított, megtörölte az arcát és kisétált az erdőből.
*
- Két nappal a farkastámadás után újabb holttestre akadtak az erdőben. Jeremy Gilbertet ugyanazon a tragikus napon hurcolták el a vadak, de csak most akadtak a nyomára. Carol Lockwood őszinte részvétét fejezte ki a családnak. A tragédia teljesen összeroppantotta a Gilbert családot. Elena Gilbert és nagynénje, Jenna Sommers fájón búcsúztatták Jeremyt, akit a tavaly autóbalesetben elhunyt szülei mellé temettek. Andie Start hallották a CBS csatornától.

3 megjegyzés:

  1. nagyon jó lett csak így tovább!

    VálaszTörlés
  2. Sziasztok!!! :D Nagyon jóóóóóóó!!!!!! Szegény Jeremy!!! :( Csak így tovább!!! :D <3 MFD <3 :D Demi

    VálaszTörlés