2013. december 20., péntek

Kötelékek - Egy új kezdet (huszadik rész - második fejezet)Sziasztok!:)

Repülnek a fejezetek igaz?:) Ezen kívül még kettő és vége a Kötelékeknek.:) Kedvenceinknek még rendet kell tenniük maguk körül, mielőtt elvonulnának a boldog befejezés felé.:) De addig sem lesz hiány izgalmakban, főleg nem Damon és Elena számára. 
Ha van véleményetek a mai részről, akkor írjátok le kérlek most is.:)

Morwen

*********************

- Magunkra hagynátok minket, amíg felöltözünk? – szólalt meg pár perccel később Elena, majd a kezében tartott lányáról Elisabeth-re nézett, aki neki és Katherine-nek hozott ruhákat.
- Én átmegyek Elijah-hoz és veszek egy tisztító zuhanyt – szólalt meg Katherine, mire Elisabeth és Isobel szó nélkül elhagyták a szobát. Katherine átadta Elijah-nak Alexandert, majd körbetekerte magát egy takaróval és magára hagyták ők is Damon-t és Elena-t.
- Én is lefürdök – szólalt meg halkan Elena, majd rá sem nézve Damon-ra, átadta neki Alyssa-t, ő pedig kikelt az ágyból és a fürdőbe vonult. Útközben magához vette a székről a ruhát, amit Elisabeth hozott neki.
Damon nagyot sóhajtott, majd gondterhelten nézett le a lányára. Alyssa ismét kezdett elálmosodni, de Damon azt is látta rajta, hogy már éhes. Mély levegőt vett, majd úgy döntött, hogy most Isobel-re bízza a lányát, mert tudta, hogy még beszélnie kell Elenával. Lassan kisétált Alyssa-val a szobájából, majd átvitte őt a babaszobába, ahol remélte, hogy Isobel várja őket. Nem csalódott a megérzéseiben, így amint belépett a szobába, szó nélkül a döbbent Isobel kezébe adta Alyssa-t.
- Mi történt? – szólalt meg aggódva Isobel.
- Beszélnem kell Elenával, ezért áthoztam most hozzád Alyssa-t – mondta gondterhelten Damon. – Éhes, úgyhogy etesd meg kérlek.
Isobel bólintott, majd ismét megszólalt, még mielőtt Damon magára hagyta volna.
- Megcsaltad Elenát? – kérdezte Isobel nyersen és röviden, mire Damon visszafordult az ajtóból és Isobel-re nézett.
- Úgy nem, ahogy gondolod – válaszolta fájdalmas arccal Damon.
- Hogy lehet úgy csinálni, hogy az nem megcsalás? – csattant fel ingerülten Isobel és tett egy lépést Damon felé. A szemei szikráztak a dühtől és alig bírta felfogni, hogy Damon ezt tette a lányával.
- Nem feküdtem le vele, így értettem – válaszolta tömören Damon.
- De más dolgok történtek köztetek – összegezte a dolgokat Isobel, mire Damon kimérten bólintott. Ezernyi fájdalom ült a szemeiben, amit Isobel pontosan látott. – Idióta vagy! – felelte nyugodtabb hangnemben Isobel, majd az égbe emelte a tekintetét.
- Igen, az vagyok Isobel – válaszolta megtörten Damon, majd mire Isobel bármit is mondhatott volna, lenyomta a kilincset és már el is tűnt a szobából.
Amint visszaért Damon a szobájába, idegesen elkezdett fel és alá járkálni. A lélegzete is elakadt, amikor meghallotta, hogy Elena elzárta a zuhanyt a fürdőben és végzett. Alig pár perc múlva pedig már előtte állt feszülten, karba tett kézzel.
- Látom Alyssa-t kivitted – szólalt meg halkan Elena, mire Damon lehajtotta a fejét és bólintott. – Szóval beszélni akarsz. Hallgatlak.
Damon érezte, hogy egyre jobban kétségbe esik, és belül rettegett attól, hogy Elena nem fogja megbocsátani neki, hogy nem csak megcsókolta Elisabeth-et, hanem kis híján lefeküdt vele.
- Az nem történt meg köztünk, amire gondolsz – szólalt meg végül Damon, de továbbra sem nézett Elenára.
- Nem tudhatod, hogy mire gondolok, szóval fejtsd ezt ki bővebben – válaszolta ridegen Elena, mire Damon érezte, hogy ezernyi tőr kezdi a szívét karcolni, annyira fájt neki a lány távolságtartása.
- Megcsókoltam őt, többször is – válaszolta Damon és úgy érezte, képtelen lesz tovább folytatni.
- Miért? – tette fel a kérdést nyersen Elena.
- Mert dühös voltam és sértette az egómat, amit nekem mondott. Így akartam elégtételt venni és megleckéztetni őt – válaszolta halkan Damon és továbbra sem mert Elenára nézni.
- Nézz rám Damon – szólalt meg idegesen Elena, mire Damon kelletlenül felemelte a fejét, láthatóvá téve ezzel a könnyeit, amik idő közben kicsordultak a szeméből. – Szereted őt?
- Nem – felelte határozottan Damon.
- Mi történt még köztetek? – húzta fel a szemöldökét Elena, és igyekezett tartani a maszkját, mert akármennyire is dühös volt Damonra, megérintette, hogy ennyire összetört a férfi.
- Kérlek, Elena, hadd ne kelljen részleteznem – felelte fájdalmas arccal, könyörgően Damon, mire Elena hevesen megrázta a fejét.
- Mi… Történt… Köztetek? – mondta Elena egyesével, keményen hangsúlyozva minden szót, mire Damon fájdalmasan az égbe emelte a tekintetét. – Lehet, hogy a hormonok miatt magunkon kívül voltunk Katherine-nel, de mint mondtam, hallottam dolgokat és emlékszek is bizonyos dolgokra. Sok minden homályos, de szerencsétlenségedre erre pontosan emlékszek. Szóval, ismét felteszem a kérdést Damon. Mi történt köztetek? – kérdezte újra Elena egyre feszültebben.
- Minden, ami az előjáték kategóriába belefér – válaszolta végül összetörten Damon.
- És miért nem történt meg a dolog? – szegezte neki dühösen a kérdést Elena és közben az ő szemei is már könnyben égtek. Nagyon fájt neki erről beszélnie, és egyre kevésbé bírt erős maradni.
- Mert nem akartam – válaszolta keserűen Damon és óvatosan tett egy lépést Elena felé, de azonnal meg is torpant. – Odáig nem akartam elmenni. Csak meg akartam leckéztetni, de most már tudom, hogy nem kellett volna. Mivel erősebb nálam, ha ő nem hagyja ezt annyiban, akkor megtörtént volna...
- Értem – válaszolta kimérten Elena és hátat fordított Damonnak, hogy a férfi ne lássa meg a könnyeit és a megkönnyebbülést az arcán.
Damon ijedten figyelte a lány mozdulatait, majd közelebb lépett hozzá, de pár lépéssel Elena mögött ismét megtorpant.
- Nézd Elena, fogalmam sincs, hogy miként kérhetném a bocsánatodat. Most már tudom, hogy hülye voltam, amiért az önbecsülésem előtérbe helyezve kis híján megcsaltalak. Tudom, hogy nem bízol most bennem… - tette hozzá halkan, majd az égbe emelte a tekintetét, hogy megakadályozza, hogy ismét kicsorduljanak a könnyei. – De akkor is el kell mondanom neked, hogy én téged szeretlek, és senki más nem érdekel sem a Földön, sem a túlvilágon, amit bármikor újra megjárnék miattad. Mert újra meghalnék érted, ha ezzel az életed menthetném, pontosan azért, mert te vagy az a nő, akit mindennél jobban szeretek! A lányom anyja vagy, a szerelmem, a lelki társam! Ostoba voltam, hogy mindent kockára tettem… Kérlek – mondta könyörgően Damon, majd közelebb lépett Elenához és óvatosan megfogta a vállait. – Bocsáss meg nekem – tette hozzá halkan, és teljes szívéből őszintén fohászkodva a lányhoz.
Érezte és hallotta, hogy Elena mély levegőt vett, majd ijedten rezzent össze, amikor a lány levette a kezeit a válláról. Abban a pillanatban úgy érezte, hogy minden elveszett. Sose hitte volna, hogy egy ilyen miatt el is veszítheti Elenát. Fájdalmasat dobbant a szíve, amikor Elena megfordult és ránézett.
Most már ő is látta a könnyeket Elena szemébe. Óvatosan az arcához ért és letörölte Elena arcáról a könnyeket. Elena jólesően lehunyta a szemét, mire az ő könnyei ismét dacosan utat törtek maguknak.
- Sajnálom – szólalt meg összetörten Damon, mire Elena kinyitotta a szemeit és ránézett.
- Tekintettel a nehéz körülményekre, most először és utoljára megbocsátok neked – szólalt meg szigorúan Elena, mire Damon boldogan elmosolyodott, bólintott, majd váratlanul szorosan átölelte Elenát.
- Szeretlek – suttogta halkan és boldogan a lány fülébe, mire Elena boldogan felnevetett.
- Én is szeretlek – felelte halkan Elena, majd szorosabban átölelte a férfit, és úgy érezte, soha nem lenne képes elengedni őt, még akkor se, ha néha ilyen ostobaságokat is csinál az ő Damon-ja.
*
- Szerinted minden rendben lesz velük? – szólalt meg feszülten Katherine, miután Elijah-val átmentek a férfi szobájába, és becsukta maguk mögött az ajtót.
- Damon ostoba volt, de nagyon szereti Elenát, ahogy Elena is őt – felelte Elijah teljes nyugalommal az arcán, majd elmosolyodott. – Minden rendben lesz velük – tette hozzá halkan, majd közelebb sétált Katherine-hez és lágyan megcsókolta a nőt.
Katherine mosolyogva vált el a férfi ajkaitól, és csillogó szemekkel nézett fel rá, majd az Elijah kezében tartott fiára nézett. Végigsimított Alexander arcán, majd újra Elijah-ra nézett.
- Megyek és lefürdök, sietek vissza hozzátok – mondta halkan Katherine, majd ezúttal ő adott egy rövid csókot Elijah-nak.
- El se hiszem, hogy ez megtörtént – mondta mosolyogva Elijah, mire Katherine kíváncsian felhúzta a szemöldökét. – Újra együtt vagyunk és született egy fiúnk – tette hozzá boldogan, mire Katherine mosolyogva bólintott.
- Az élet tele van váratlan fordulatokkal, de a vége mindig jó. Vagyis annak kell lennie – tette hozzá nevetve, majd végigsimított Elijah arcán és elindult a fürdőbe.
- Míg fürdesz, Elisabeth-tel megfürdetjük Alexandert is – szólalt meg Elijah emeltebb hangon, hogy Katherine meghallja őt.
- Rendben – felelte tömören Katherine, mire Elijah elmosolyodott, majd kisétált Alexanderrel a szobájából, hogy egyenesen a fia szobájába menjen.
Jól sejtette, hogy Elisabeth is ott lesz majd, de a várt öröm helyett, a nő búskomoran fogadta.
- Hogy vagy? – szólalt meg halkan Elijah, és közben a kiskádhoz lépett Alexanderrel, amibe Elisabeth már az érkezése előtt elkészítette a fürdővizet.
- Nagyon boldog vagyok Elijah, hisz tudod – válaszolta rekedten Elisabeth, és próbált egy mosolyt erőltetni az arcára. – Megszületett a fiad, az unokaöcsém, amit annyira vártam.
- Tudod jól, hogy nem erre gondoltam. Damon és Elena… - kezdte halkan Elijah, de Elisabeth félbeszakította.
- Ne beszéljünk erről Elijah – mondta összeszorult torokkal Elisabeth és közben próbált Alexanderre mosolyogni, akit Elijah a kezében tartott a kádban, ő pedig fürdette a fiút.
- Csak azt akartam mondani neked, hogy jobban megismertem őket és az egymás iránti mély érzéseiket, mint te. Akármit is csinált Damon, tiszta szívéből szereti Elenát, és bármennyire is megviselték az adott körülmények, ma már tudja, hogy hibázott veled kapcsolatban. Tanult belőle, és Elena is tudja, hogy soha többé nem tenne semmi hasonlót Damon.
- Miért mondod ezt el nekem? – nézett fel keserűen Elisabeth a bátyjára.
- Azért, hogy ne ostorozd magad – felelte határozottan Elijah. – Nekem is van fülem, tudom, hogy mi történt köztetek, mert pechetekre sem Alyssa szobája, sem a tied nem hangszigetelt.
- Remek, már csak még egy hallgatózó vámpír hiányzott – mondta maga elé halkan Elisabeth.
- Ezzel csak azt akartam mondani húgom, hogy ne hibáztasd magad, amiért Damon könnyűszerrel elcsábított, és te nem láttál át rajta. Azok után, hogy évszázadokig remeteként éltél, ez nem is csoda.
- Köszönöm a bíztató szavaidat, ez nagyon jól esett – csattant fel mérgesen Elisabeth, majd megtörölte a kezét a kiskád melletti törölközőben. – Innen már egyedül is boldogulsz. A ruháit a pelenkázón megtalálod – tette hozzá nyersen az Első, majd pillanatok alatt kiviharzott a szobából.
Elijah egy darabig döbbenten nézett a távozó húga után, majd megcsóválta a fejét, mert tudta jól, hogy csak egy kis idő kell, hogy Elisabeth lenyugodjon. Mosolyogva a fiára nézett, majd kiemelte a kádból és tökéletesen megtörölte, bepelenkázta és felöltöztette, mintha világ életében ezt csinálta volna. Lassan visszasétált vele a szobájába, és ekkor hallotta, hogy Katherine még mindig fürdik. Mosolyogva megrázta a fejét, majd lassan leült Alexanderrel az ágyra. Büszkén és áhítattal a szemében nézte a fiát, akiről tudta, hogy ízig vérig az övé és Katherine-é. Felfedezte a saját jellegzetes vonásait Alexander orrában és a homlokán, de Katherine-t is látta a fiában. Az ajka, és a szeme Katherine-é volt. Azé a nőé, akit immár 500 éve teljes szívéből szeretett.
Elijah óvatosan Alexander csuklójára tette a karkötőt, amit néhány napja Isobel készített a számára, hogy a napra mehessen majd a fiú. Ezután elmosolyodott, majd megharapta a saját csuklóját, és Alexander szájához tette, hogy élete első táplálkozását ő adhassa meg neki. Nem érdekelte, hogy a szemei könnyesek, ahogy a fiát nézte… Csak mosolyogva fürkészte a kicsi és szép arcot, és úgy érezte, hogy végre eljött a boldogság az ő életében is.
*
- Nem akarlak magam ellen hangolni téged megint, de megkérhetlek arra Elena, hogy Elisabeth-et ne hibáztasd? – kérdezte halkan Damon, amikor elengedték egymást Elenával.
- Miért is? – kérdezte Elena felvont szemöldökkel.
- Nézd, tényleg én voltam az, aki belerángatta őt ebbe, és tekintve, hogy az ég tudja mikor ért utoljára férfi hozzá… Nem volt nehéz dolgom, elhiheted.
- Remek, hogy ezt ilyen részletességgel ecseteled nekem – mondta csípősen Elena.
- Nem megbántani akarlak – mondta Damon bűnbánóan. – Csak arra kérlek, hogy ne ő igya meg a levét az én hülyeségemnek. Jó kapcsolatba kerültél vele a terhességetek első szakaszában, ne miattam menjen ez tönkre.
- Mikor lett belőled ilyen önzetlen mártír? – kérdezte Elena fejcsóválva, majd lassan elmosolyodott. Damon észrevette, hogy a lány most csak ugratja, ezért ő is felvette a kesztyűt.
- Talán akkor, amikor eldöntöttétek Katherine-nel, hogy feladtok mindent és a halálba menekültök – mondta Damon megrovóan, de a mosolya nem tudott eltűnni az arcáról. – Muszáj volt, hogy Elijah és én közbeavatkozzunk és átvegyük a mártír szerepét.
- Szóval, azt akarod mondani, hogy ti nyertétek meg a mártírharcot? Neked minden csak verseny Damon? – kérdezte Elena fejcsóválva.
- Ha arról van szó, hogy ki szeret jobban kit, akkor igen – tette hozzá győzelemittasan, mire Elena dühösen fújt egyet.
- Mi is értetek akartunk meghalni! – mondta bosszúsan, mire Damon elnevette magát.
- Az lehet, de mi nyertünk és ez a lényeg – tette hozzá halkan Damon, majd lassan végigsimított Elena arcán és a nyakán.
- Egyszer a fenenagy egód fog a sírba vinni – mondta Elena hitetlenül, majd hirtelen játékosan a szája elé kapta a kezét. – Hopsz, ez már megtörtént! Most mi lesz velünk? A nagy Damonon még a halál sem fog ki!
- De nem ám – felelte Damon Elena kedvenc csibészes mosolyával az arcán, majd hirtelen szorosan magához rántotta a lányt. – De ha kell, érted bármikor újra megjárnám a purgatóriumot – tette hozzá olyan szenvedéllyel, hogy Elena beleborzongott a kijelentésébe.
- Ne csinálj belőle rendszert, mert most már két házisárkány vár haza – mondta fenyegetően Elena, de a mosolya mutatta, hogy nem gondolja komolyan a fenyegetést.
- Alyssa-ra és magadra gondolsz? Hm, azt hiszem jobb lesz, ha sűrűn a körmödre nézek, nehogy valóban egy házisárkányt nevelj belőle – mondta Damon fejcsóválva, majd lassan közelebb hajolt Elena ajkaihoz.
- Téged egyedül lehetetlen kordában tartani, szükségem lesz Alyssa hatalmas szemeire, hogy bármikor az ujja köré csavarja majd apucit. Pontosan úgy, ahogy apuci teszi ezt mindig velem – mondta incselkedve Elena, és elmosolyodott, amikor látta felcsillanni Damon szemében a tüzet, amit ő gyújtott benne.
- Hm, szóval mindig az ujjam köré csavarlak? Hogy is működik ez? – kérdezte vigyorogva Damon, majd szaporán és ártatlanul elkezdett Elenára pislogni, aminek következtében mindketten hatalmas nevetésben törtek ki. – Szóval így kell csinálni – tette hozzá halkan és elgondolkozva Damon, majd még közelebb hajolt Elenához, és már csak egy hajszál választotta el az ajkaikat.
- Még ma megcsókolsz, vagy estig várnom kell rá? – kérdezte elfúlva és kicsit morcosan Elena, mire Damon elégedetten elmosolyodott, és végül mindkettejük nagy örömére, lágyan megcsókolta Elenát.

6 megjegyzés:

 1. Erre szokás azt mondani, hogy minden jó ha a vége szuper. El sem hiszem, hogy már csak 2 rész van hátra. Fantasztikus iró vagy, nagyon tetszik a stilusod, hátborzongatóan ráérzel a dolgok lényegére, a velejére. Biztos vagyok abban, hogy az új történet is szenzációs lesz és óriási sikert arat majd (föleg ha Delena a téma). Mert az lesz ugye? Súgj 1 picit, csak ennyit. Légysziiiiii :):):) Gratulálok, fenomenális amit összehozol 1 héten 2x is. Le az összes kalappal előtted! :):):) Tali kedden. Puszi.:):):):)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Húú, nagyon örülök, hogy tetszett neked ez a rész is, pedig nem is tudom, nem lett a legjobb fejim ez sem. Azt írtam meg benne, amit akartam, de nem lett az igazi szerintem... Édes volt, de nem tudom, hogy mi hiányzott még bele.
   Hát, nem tudom, hogy tetszeni fog-e nektek a Kötelékek utáni új történet... Érdekes és különleges lesz a maga nemében, az biztos.
   Az a baj, hogy pont olyan dologra kérdeztél rá, amire ha válaszolok, akkor nagyon is sok mindent árulnék el, és hát kell valami meglepi a karácsonyra is. Ne felejtsd el, hogy kedden reggel 8-kor érkezik a Delena, de délben is jön majd valami nektek.:)

   Törlés
 2. Tetszett az epizód, jó látni, hogy Elena és Damon elkezdtek kibékülni. Elisabeth is úgy tűnik lassan megbékél. Nehéz elhinni 2 rész és vége, az új történet hát kíváncsi vagyok mi lesz majd a története.
  Majd várom a következő kedd, pénteket.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hát igen, pláne, hogy félig-meddig lehet a jövő heti részt az utolsónak mondani.:) De ezt majd jövő héten megértitek, hogy miért mondtam.:)
   Ne feledd, jövő hét csütörtökön (26-án) is kaptok majd tőlem valamit.:)

   Törlés
 3. Én, már csak ilyen vagyok. Nagyon tudom mikor és mit, de ami még lényegesebb kitől kell kérdezni. Lényegre törő, nem kerülgetem a forró kását. :):):)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az biztos :D Annyit árulok el neked, hogy sok ismerős karaktert láthatsz majd viszont, és... Jaj, de nehéz úgy mondani bármit is, hogy ne áruljak el túl sokat.:)

   Törlés